Tema - Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Les mer på dinutvei.no

Nysgjerrig?

Lær mer om World Wide Narrative og hva vi kan gjøre for deg.