Tema - Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Les mer på dinutvei.no

Vil du motta historier på e-post?

Nysgjerrig?

Lær mer om World Wide Narrative og hva vi kan gjøre for deg.