Å bruke penn og papir for å rydde i hodet

Siden 2012 har vi jobbet med metoden digital historiefortelling. Med den veileder vi andre i å fortelle historier om seg selv som blir til enkle stillbildefilmer. Ofte handler de historiene om oppvekst og valg man har gjort i livet som i veldig stor grad har påvirket dem i en eller annen retning. Den retningen er…… Fortsett å lese Å bruke penn og papir for å rydde i hodet