Fire måter jeg får fokus på

Jeg pleier å omtale meg selv som en som har apehjerne. Den vil hoppe fra grein til grein. Den vil sjekke alt som er rundt, den lar seg distrahere av telefoner, husarbeid, mennesker, lyder, ja, så og si, alt! Det er ganske slitsomt i lengden, men noen ganger er det nyttig for da kan jeg sette……