Serie - Samarbeid mellom skole og barnevern

Samarbeid mellom skole og barnevern er et oppdrag fra Bufdir om å få frem historier fra ungdommer og unge voksne med erfaring fra barnevernet om hva skolen gjorde slik at de ble i skolen. Filmene og rapport om prosjekt ble en del av en digital veileder til skolene om hvordan de bedre kunne samarbeide med skolen. Vi samarbeidet med Redd Barna på denne serien.

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.