Serie - Samarbeid mellom skole og barnevern

Samarbeid mellom skole og barnevern er et oppdrag fra Bufdir om å få frem historier fra ungdommer og unge voksne med erfaring fra barnevernet om hva skolen gjorde slik at de ble i skolen. Filmene og rapport om prosjekt ble en del av en digital veileder til skolene om hvordan de bedre kunne samarbeide med skolen. Vi samarbeidet med Redd Barna på denne serien.