Serie - Barn på flukt

Barn på flukt er et samarbeidsprosjekt vi gjør med Redd Barna med støtte fra Extrastiftelsen.

Samarbeidsprosjekt med

Støttet av

Prosjektleder Merete Grimeland

Annonse for World Wide Narrative