Høgskolen i Oslo og Akershus
Medier og kommunikasjon

Kickstarter bachelorgraden med digital historiefortelling

I august hvert år siden 2012 har vi tatt i mot de nye studentene på medier og kommunikasjon ved HiOA. De lager digitale fortellinger i samarbeid om hvorfor de har begynt på studiet.

De blir veldig godt kjent med hverandre, og det gir et godt samarbeidsgrunnlang for en bachelorutdanning som har mye gruppearbeid.

Vi bruker to hele dager på HiOA med grupper på 4-5 stykker som produserer en video hver. Størrelsen på kullene har variert fra 30-60 studenter. Aktivitetene vi gjennomfører sammen er manusskriving, dreiebok, filming og foto, og klipping. Tema de lager video om er hva de forventet av de tre-årige studiet de nettopp startet på eller hvorfor de startet der.

• Du kan se de digitale fortellingene fra verkstedene på HiOA mediefag sin YouTubekanal.

For hvem
Høgskolen i Oslo og Akershus

Verksteder
5

Deltakere
30 – 60

År
2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016