Om oss

Vi er en liten sosialentreprenør i Oslo

Vår visjon

Alle skal få fortelle sine historier, og gjennom det få bevissthet og trygghet på at de kan være en aktør i eget liv med kompetanse og mulighet til å påvirke det som skjer med dem selv i fremtiden.

Det er derfor vi lager trygge rom for å bli sett og hørt.

Digital historiefortelling

Vi bruker metoden digital historiefortelling for å få frem stemmer i samfunnet. Vi lærer bort metoden til deg gjennom verksted, så du kan bruke digitale fortellinger i ditt arbeid.

Visste du at metoden blir brukt over hele verden?

Menneskene

Merete Grimeland

Jeg har jobbet med digital historiefortelling siden våren 2007. Jeg har sett hvordan det å dele din historie kan være transformerende, og jeg tror veldig på effekten det har på oss. Jeg har selv opplevd den transformasjonen.

Da jeg var ferdig på universitetet med et par grader i kommunikasjon og medieproduksjon var jeg fast bestemt på å bli filmskaper. Et råd jeg hadde fått på universitetet var å fortelle historier basert på min egen erfaring. Så jeg begynte å lage filmer om min frykt for å bli avvist. Gjennom det ble jeg mindre redd, og jeg lærte at den frykten er universell. Alle er redde for å bli avvist.

Så da jeg ble introdusert for digital historiefortelling kjente jeg igjen prosessen jeg selv hadde opplevd, og jeg bestemte meg for jeg ville gjøre mitt beste med å hjelpe andre ved å oppleve det samme.

Kontakt meg

merete@worldwidenarrative.no // (0047) 95 86 00 26

Therese Byhring

For meg så handler digital historiefortelling om å lytte til det mennesker forteller og å være genuint nysgjerrig på det de har å fortelle.

Sånn helt formelt sett har jeg en bachelor i kommunikasjonsdesign, og har jobbet i både interiørmagasin og reklamebyrå før jeg startet WWN. Men ønsket om å finne en måte og skape noe mer enn bare «fine ting» har vært med meg hele tiden.

Da jeg lærte om sosialt entreprenørskap generelt og digitale fortellinger spesielt, så åpnet det seg en ny dør for meg. Jeg fant en måte å omsette kunnskapen min til noe som gir en større verdi. Jeg får bruke det jeg kan til noe som er nyttig og verdifullt for andre mennesker. Det føles bra. Å få lære bort en kreativ prosess jeg ser har effekt på den som lærer den og samtidig få lov til å være nysgjerrig hver dag, det motiverer meg.

Kontakt meg

therese@worldwidenarrative.no // (0047) 977 03 822

Vårt narrativ

I januar 2012 startet Therese Byhring og Merete Grimeland WWN sammen. Merete, en medieviter, skulle starte World Wide Narrative og trengte en logo. Derfor spurte hun Therese, en grafisk designer, som hun hadde kjent siden 2008 fra studietiden i Osloby.

Istedenfor å lage logo ble de sittende i over to uker og fortelle om hva som var viktig for dem å gjøre, hva slags fremtid de så for seg, og hva de hadde lyst til å få til for fremtiden. De ble motivert av hverandre fordi de bygget naturlig på hverandres tanker hele tiden. De styrket det sterke hos hverandre.

En dag spurte Merete “Har du noen planer for 2012, Therese?” og med det så mente hun egentlig å spørre om Therese ville være medgründer av selskapet. Det ville hun.

Fra den dagen av var det to personer som startet World Wide Narrative, og ikke lenger én.

Helt fra starten jobbet WWN med digitale fortellinger.  WWN så noe magisk skje, akkurat som de andre digitale historiefortellerne fra resten av verden så. De som fortalte fikk tid og rom til å se inn i seg selv, forstå seg selv bedre og dele den forståelsen av seg selv med andre. Også ble de mer motivert for fremtiden.

Å skape disse trygge rommene og å lære bort hvordan rommene kan skapes, det ville Therese og Merete jobbe videre med.