Om oss

Vi har jobbet med sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon (for noen sosial innovasjon) siden 2012. Vi har jobbet med en rekke oppstartsprosjekter og utredet hva som skal til for å ta tak i et problem og hva man trenger for å få det til.

Vi har som de fleste andre måttet forandre på mye etter pandemien, og disse endringene er vi i ferd med å dele. I mellomtiden kan du lese mer her: Å trives med jobben

Merete Grimeland og Camilla Tryti

Selskapet World Wide Narrative har eksistert siden 2012 og i løpet av den tiden har vi hatt gleden av å jobbe med mange spennende organisasjoner og selskaper, deriblant Universitetet i Oslo, Samisk høgskole, OsloMet, Redd Barna, Bufdir, Halogen, Husbanken, Leierboerforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn, IKT-Norge, Oslo kommune, Larvik kommune, Øvre Eiker kommune og mange flere.