Om oss

Vi har jobbet med sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon (for noen sosial innovasjon) siden 2012. Vi har jobbet med en rekke oppstartsprosjekter og utredet hva som skal til for å ta tak i et problem og hva man trenger for å få det til.

  • Vi kan hjelpe deg med kjernekonseptet vårt Nattens helter som, kort fortalt, handler om å forebygge misbruk blant unge gjennom å involvere unge i å endre drikkekulturen de er en del av.
  • Vi kan hjelpe deg med digital historiefortelling for å få frem barn og unges stemmer så systemer kan lære av deres erfaringer. Tidligere temaer er skole, oppvekst, barnevern, langtidssykdom, fritid, seksuelle overgrep, barn på flukt, og mye mer. Se noen av våre prosjekter her.
  • Vi kan hjelpe deg med vår kunnskap om sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon som rådgivere, og kan bistå som konsulenter dersom det trengs. For å se noen av våre prosjekter se her. Akkurat nå jobber vi med å starte foreningen Samfunnsinnovatørene for å skape en lavterskel plattform for alle som jobber med samfunnsinnovasjon på tvers av sektorer.