Om WWN

What´s your World Wide Narrative? How do you see the world?

Temaer som angår ungdom er noe som ofte snakkes om. For øvrig får de unge sjelden delta i det offentlige ordskiftet og med det fremme sitt syn på saker som omhandler dem. Dette betyr at et mangfold av unge stemmer verken blir hørt eller invitert inn i påvirkningsprosesser.

For at de unge skal få mer påvirkningskraft og bli synliggjort i større grad, bruker vi i World Wide Narrative metoden digital historiefortelling. Digitale fortellinger er personlige historier som digitaliseres gjennom lydopptak og bilder eller video. Det er mulig å være helt anonym for de som ønsker dette.

 

Finn ut mer om selskapet

Menneskene

profilbilde_wiheden

Therese Holmen
Redaktør

Michael Erikstad Nilsen
Digital forteller

Jeg har greid å snu alt det vonde til noe godt, og fått unike erfaringer som jeg kan bruke i digitale fortellinger for å motivere andre til å gjøre det samme.

Tamilini Nyrud
Digital forteller

Jeg ønsker å utfordre meg selv, lære nye ting og ikke minst bruke mine erfaringer slik at de kan være til nytte for andre.

Merete Grimeland
Skribent

Rikke Adolfsen
Digital forteller

Jeg ønsker å få frem at mennesker som føler seg alene eller usett, får vite at de ikke er alene i oppveksten.

Amdjed Taleb
Digital forteller

Jeg ønsker å bidra til mer bevissthet med mine erfaringer og lindre de sosiale problemene i samfunnet.

Edda Maria Williams Gunnarsdottír
Digital forteller

Jeg ønsker å bruke stemmen min, og motivasjonen min er at det forhåpentligvis kan hjelpe noen andre.

Marit Erdal
Skribent