Nattens helter

Nattens helter hjelper folk som jobber med forebygging av misbruk blant ungdommer og unge voksne ved å endre på drikkekultur gjennom å få målgruppen selv til å engasjere seg i temaet.

Hvordan?

Nattens helter er en tre måneders utfordring for fire unge voksne som er avholds i den samme tiden. De får ukentlig oppdrag som hjelper og utfordrer dem på reisen, og hele fortellingen deles i sosiale medier og på blogg mens den pågår. Når utfordringen er over sitter de igjen med nytt syn på rus og hvordan de selv bruker rus for å manøvrere sosiale situasjoner og deres egne følelser.

De påvirker miljøet de er en del av, og diskursen rundt drikkepress. Noe som igjen gjør at drikkepresset minskes.

Fortell mer

Fire unge voksne ansettes på deltid som bloggere og influencere. Deres oppgave er å dele historiene sine mens de er avholds og mottar ukentlige oppdrag. Mens de gjennomfører reisen tar de fortsatt del i miljøet de hører til, og på denne måten blir det en del av diskursen til miljøet. Ved å stadig jobbe med sin egen historie og prøve ut i praksis gjennomgår de en slags selvterapi med en etnografisk rolle. Reisen er tre måneder lang og noe som gjør at sannsynligheten for endring av tankemønstre er stor hos dem selv og gruppen de hører til.

Hvorfor?

Alle kommer i krise en gang i livet, og hvordan vi håndterer denne krisen kan vi forberede oss på. Rus er ikke en god mestringsstrategi, men det er mange som bruker det. Hva om vi kan lære oss en annen måte? Og hva om vi kan påvirke andre mens vi gjør det? Endre diskursen blant unge voksne?

Første reise

Reisen ble gjennomført første gang i 2012 med studenter fra Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Oslo og OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). De fire studentene gikk gjennom en stor endring, samtidig som de påvirket studentmiljøet og vennekretsen rundt seg. Sammenkomstene var preget av pågående samtaler om drikkekultur og på denne måten skjedde det endring i situasjonene.

Kan dere tilpasse reisen til en yngre eller eldre målgruppe?

Ja, det kan vi. Vi finner ut hvordan sammen.

Skjema