Digitale fortellinger fra barn på flukt

Alle barn har rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor. De har rett til å fortelle sin egen historie på egne premisser, med sine egne ord og sin egen stemme.

 

Våren 2018 skal vi i samarbeid med Redd Barna holde fortellerverksted med barn som har flyktet til Norge. Til sammen skal 25 barn delta i verkstedene, og lage sin egen digitale fortelling om sitt møte med Norge. De skal få snakke om det som er viktig for dem, og møte andre barn i samme situasjon.

 

Fortellingene vil bli lansert på en filmfestival i Oslo fredag den 25. mai 2018 med deltagerne, pårørende, skoleklasser og politikere til stede. Fortellingene kommer også til å bli del av Redd Barnas undervisningsmateriell som brukes på norske skoler, slik at andre barn kan lære av fortellingene.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom World Wide Narrative og Redd Barna, og er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Marit Erdal

Marit Erdal

marit@worldwidenarrative.no

Se alle innlegg

Legg til kommentar

Samarbeidsprosjekt med

Prosjektkoordinator Marit Erdal