Endringsagenter som påvirker rollemodeller

I Nattens helter er heltene våre endringsagenter som starter endringene i lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen er studentmiljøet de er en del av. For at de skal endre den må de enten være en rollemodell selv eller klare å påvirke en rollemodell i studentmiljøet. 

Nattens helter er basert på diffusjonsteorien som utgangspunkt for å bedre folks helse. I teorien er det rollemodeller som påvirker majoritetens holdninger, spre ideer, ny adferd, osv. Disse rollemodellene har en spesiell rolle i befolkningen, og mange vil lytte til dem eller gjøre som dem dersom de endrer adferd. Men det tar tid å nå disse rollemodellene.

Vi vil at de skal ta i bruk en innovasjon eller en idé som vi kaller det i folkehelsekonteksten. Vi vil at de skal endre adferd når det gjelder sosialt drikkepress. Da er det avgjørende at de anser innovasjonen som nettopp en innovasjon som er interessant. Om innovasjonen er at alle skal være avholds vil nok ikke endringsprosessen starte en gang. Å ikke utøve sosialt drikke press er noe helt annet.

For at en innovasjon skal spres må vi ha tid, og vi må bruke formelle og uformelle kommunikasjonskanaler for å spre den. Så heltene våre må få tid til å jobbe med rollemodellene eller finne andre måter å involvere de på. De formelle kanalene er sosiale medier og media og lignende, mens uformelle kanaler er dem selv. At de interagerer med andre og påvirker i møtet med andre. Det gjør de i tre måneder om gangen. Men det er ikke ferdig der, det er bare såvidt begynnelsen.

Hva om studentene også kan påvirke drikkekulturen i resten av befolkningen?

Bli bedre kjent med diffusjonsteorien.

Legg til kommentar