Hvordan komme i gang med skriving

Publisert

Vi sverger til 10 minutter hver dag, men det fins ennå lettere måter å komme i gang med skriving. Å bare komme i gang er jo egentlig det viktigste, så kan du utvikle skrivingen/journalingen din underveis. 

En linje hver dag i 5 år.

Her er 5 måter. 

1. One line a day journal: jeg har en 5 års dagbok fra HM hvor jeg skriver en linje hver dag. Det som er spennende der er at alle datoer for de fem årene er på samme side. Så jeg kan etterhvert se hva som skjedde for meg på samme tid årene før. 

2. Mindre notatbøker: store bøker gir en forventning om at vi skal skrive mye, mens i mindre bøker så er det ikke plass til så mye på hver side. Så derfor er fri flyt dagboken min ganske liten. Da føles ikke oppgaven så stor. 

3. Skriv enklere; f eks lister, bestemte temaer. I fri flyt skriving skriver vi setninger og lar ikke pennen forlate arket, men da jeg skrev med mannen min la jeg merke til at for han var det lettere å lage lister. Så vi fungerer forskjellig, og lister kan være lettere å starter med en å skrive hele setninger. Eller skriv om bestemte temaer f eks hva du har spist, eller hvor mye du har beveget deg. 

4. Lag visuell dagbok: for noen er det rett og slett lettere å tegne enn å skrive. Så hva om du kan tegne litt mer av hva som har skjedd. For meg gir dette et annet fokus enn skriving. 

5. Samle inn temaer som du kan besvare fra dag til dag og uke til uke: du kan lage faste  temaer for hver dag eller hver uke som du besvarer i dagboken din. f eks hva gikk bra, hva lærte jeg og hva vil jeg forbedre. 

Å sette av tid til seg selv er det viktigste i alt dette. Når du også bruker skriving når du skal sette av tid til deg selv, så har du en konkret oppgave. Du skal ikke bare stirre på veggen, men du skal gjøre noe håndgripelig. Når du gjør dette så får du muligheten til å lande i deg selv, kjenne etter hva som foregår i kroppen, og kjent etter om det du kjenner på er reelt. 

Det er ikke så lett i en ellers ganske travel hverdag, men absolutt noe vi trenger. 

Lykke til med skrivingen!

Inspirert av 5 Easy Ways to Start Journaling

Av Merete Grimeland

Jeg har veiledet over 600 mennesker i å bruke penn og papir og lett tilgjengelig teknologi til å fortelle historiene sine. Hver gang de har skrevet har det lettet litt på trykket. Nå vil jeg dele denne erfaringen med flere. Skriv i 10 minutter hver dag er min oppfordring til deg. Vil du vite mer? Ta kontakt merete@worldwidenarrative.no