Hvordan endre måten du tolker situasjoner på

Publisert

Jeg har lyst til å dele et tips om en måte jeg bruker fri flyt på. Og det er til å erstatte automatiske tanker med alternative tanker. En teknikk jeg har hentet fra kognitiv terapi.

De tankene som dukker opp umiddelbart som en tolkning av en situasjon er det jeg tenker på som automatiske tanker. Automatiske tanker er de som dukker opp helt av seg selv uten at vi har reflekterer over dem. Disse tankene er formet av vår opplevelse av verden, våre erfaringer, det vi har vært igjennom livet, liknende situasjoner vi har vært i før. Det kan selvfølgelig ha mye å si for om vi ofte får negative eller positive automatiske tanker. 

La meg komme med et eksempel:

Si du kommer på jobb en dag og møter sjefen din i gangen. Du sier hyggelig “hei”, men sjefen din svarer surt og unngår blikkontakt før hun viser at hun har dårlig tid og må skynde seg videre. Her kan da en automatisk tanke være at du tenker: 

“jeg har gjort noe galt, hun liker meg ikke, hun er sint på meg”

Andre som opplever akkurat det samme som deg kan kanskje tenke:

“Oj, har sjefen stått opp med feil bein? kanskje hun har kranglet med mannen eller stresset med å få ungene avgårde til barnehagen?”

Her ser du automatiske tanker hos to forskjellige personer. Det er nok ikke vanskelig å tenke seg hvem av dem som har det best med seg selv i etterkant av interaksjonen.

Det jeg så mener med alternative tanker, er de tankene vi kan skape i oss selv etter å ha reflektert mer over den oppståtte automatiske tanken.

Det at vi legger merke til hvordan vi tenker, og reflekterer rundt om det er en annen måte vi kunne ha tolket situasjonen på. Det å bli bevisst at de automatiske tankene ikke trenger å være den riktige tolkningen av situasjonen. Det er jo sånn at vi oftest tror på tankene våre, med mindre vi aktivt tar tak i dem og vurderer dem.

Om du er slik som personene i det første eksempelet, og automatiske tenker det er du selv som er skyld i din sjefs humør, ja da kan kanskje en kjapp refleksjon gjøre at du ender opp med å tenke som person i det andre eksempelet. Kanskje innser du at så vidt du vet har du jo ikke gjort noe galt og det er derfor lite sannsynlig at skylden for din sjefs humør ligger hos deg.

Noe av magien i dette er at jo mer vi jobber med våre automatiske tanker på denne måten, jo mer vil de erstattes av mer konstruktive alternative tanker. De alternative tankene blir rett og slett til slutt de automatiske! Du lærer hjernen til å skifte spor og baner frem nye og sunnere veier der inne.

Jeg liker å bruke fri flyt til å jobbe med de automatiske tankene mine. Da kan jeg skrive ned hvilken situasjon som oppstod, hva min automatiske tanke var og deretter reflekterer rundt om det finnes en alternativ tolkning av situasjonen som er mer riktig.

Av Camilla Tryti

camilla@worldwidenarrative.no