Føler du deg alene om å ha ansvaret for oppgaver i hjemmet?

Publisert

Er det en skjevfordeling i ansvar og oppgaver hjemme hos dere? Opplever du det slik at for at ting skal bli gjort er det du som må ta initiativ? Og er du sliten av å føle du må holde alt sammen oppe?

Du er ikke alene!

Vi følte oss også ensomme i alt som måtte bli gjort hjemme, for vi skulle jo vært to om alt!

Å være lederen for husets oppgaver kan ha sine fordeler, men i det lange løp er det en fryktelig ensom stilling hvor man fort blir utbrent. Det tar på å være den som tar initiativ til at ting blir gjort.

Dere har kanskje kranglet mye om dette. Han kan føle at du maser, eller at han ikke strekker til. Du kan føle at han ikke respekterer deg eller forstår ditt behov.

Det kan være vanskelig å få til en endring når man ikke ser de samme problemene og ikke har det samme perspektivet på saken.

Vi ønsker å lære dere:

  • Å gå i dybden for å skape en felles forståelse for hverandre og situasjonen
  • Skape en større bevisstgjøring rundt hjemmets oppgaver og bakgrunnen for disse
  • Øke motivasjonen for å bli et team og ha likestilte roller i hjemmet
  • Hvordan man kan legge til rette for konstruktive samtaler og unngå krangel

Ønsket om endring må komme innenfra. Dere må sammen se behovet og ønske å gjøre noe med det.

La oss hjelpe dere med dette!

Du kan starte med gratiskurset vårt her:

https://shop.worldwidenarrative.no/det-tredje-skiftet-daglig-refleksjonsoppgave

Eller vårt mer omfattende kurs hvor du og din partner gjennom flere kursbolker får detaljerte instrukser og oppgaver til å sammen bygge et godt tilpasset samarbeid. Kurset er lagt opp med morsomme sammenlikninger til arbeidslivet, hvor dere bygger opp en strategi for Familien AS og fordeler ansvarsroller. Det skal ikke bare være nyttig å ta et kurs, det må være litt moro også! Men aller viktigst sørger kurset for å gi dere en arena for konstruktiv kommunikasjon og et godt videre samarbeid.

Kurset finner du her:

https://shop.worldwidenarrative.no/det-tredje-skiftet

I ro og mak, med penn og papir, uten krangling!

Av Camilla Tryti

camilla@worldwidenarrative.no