Forebygge misbruk blant unge

Vi er opptatt av å forebygge misbruk av alkohol blant unge, og bruker konseptet Nattens helter for å gjøre noe med det. Ved å påvirke drikkekultur kan vi endre hvordan vi drikker sammen.

Andre tjenester

Få frem barn og unges stemmer

Alle barn har rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor. De har rett til å fortelle sin egen historie på egne premisser, med sine egne ord og sin egen stemme. Det bruker vi digital historiefortelling til.

Innovasjon + impact = Fremtiden

Vi står overfor utfordringer som er irreversible, og vi må ta med de i all utvikling fremover. Dette har vi gjort i wwn siden 2012, og kan hjelpe andre med å gjøre det samme.