Vi er en liten sosialentreprenør i Oslo

Vi har alle historier å fortelle, og de historiene er viktige. De er våre personlige narrativer; hvem vi er. Med historiene kan vi fortelle oss sterkere. De stemmene er også viktig for samfunnet. Stemmene kan endre og forbedre samfunnet vårt. For å gi rom til stemmene jobber vi derfor med metoden digitale fortellinger. 

Verksted

Du kan melde deg på et av våre verksteder i Oslo for å lære metoden og hva du kan bruke den til. Du får også ta del i vårt nettsamfunn for digitale fortellere.

Tilpasset verksted

Hvis du har en gruppe med mennesker du vil skal lage digitale fortellinger eller lære å lage digitale fortellinger så kan vi spesialtilpasse et eller flere verksteder til deg.

Verkstedmateriale

Du kan bestille verkstedmateriale til ditt arbeid med å lage digitale fortellinger sammen med andre eller som instruktør.

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevern, Erfaringskompetanse
Landsforeningen for barnevernsbarn

Redd Barna: #JegErHer digitale fortellinger

Brukermedvirkning, Erfaringskompetanse
Redd Barna: #JegErHer digitale fortellinger

Samarbeid mellom barnevern og skole

Barnevern, Brukermedvirkning, Erfaringskompetanse, Skole
Samarbeid mellom barnevern og skole

Vil du være med på ett av våre verksteder?