Vi er en liten sosialentreprenør i Oslo

Vi har alle historier å fortelle, og de historiene er viktige. De er våre personlige narrativer; hvem vi er. Med historiene kan vi fortelle oss sterkere. De stemmene er også viktig for samfunnet. Stemmene kan endre og forbedre samfunnet vårt. For å gi rom til stemmene jobber vi derfor med metoden digitale fortellinger. 

Verksted i digital historiefortelling

I løpet av to dager får du nybegynnerkurs i digital historiefortelling og lærer hvordan du kan bruke det i jobben din.

Fortellerprosjekt

Vi kan bidra med å få frem unges historier som enten uttrykkes i tekst eller som digital fortelling. Det er alltid noe å lære av historiene, og de kan bidra til å skape forståelse i en tjeneste eller et lokalsamfunn.

Fortellerverksted

Vi holder verksted som forløper seg over én enkel dag, med fokus på fortellinger om forskjellen du gjør i jobben din. Du lærer enkle verktøy for å fortsette med historiefortelling i jobben din.

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevern, Erfaringskompetanse
Landsforeningen for barnevernsbarn

Redd Barna: #JegErHer digitale fortellinger

Brukermedvirkning, Erfaringskompetanse
Redd Barna: #JegErHer digitale fortellinger

Samarbeid mellom barnevern og skole

Barnevern, Brukermedvirkning, Erfaringskompetanse, Skole
Samarbeid mellom barnevern og skole

Vil du bestille et verksted?